Get Adobe Flash player

Kalender

May 2018
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Als (jeugd)lid van onze vereniging is contributie verschuldigd (zie kosten).

Voor de betalingen aan de vereniging wordt het lid, dan wel voor jeugdleden de wettelijk vertegenwoordiger(s) een doorlopende machtiging toegezonden. Wij verzoeken u deze z.s.m. getekend bij leiding of bestuur in te leveren.

De contributie wordt per kwartaal vooruit geïncasseerd op de eerste werkdag van elk kwartaal.

 

De contributie blijft, ook als het lid niet aan opkomsten deelneemt, verschuldigd totdat een formulier beëindiging lidmaatschap (zie formulieren) bij het secretariaat is ontvangen. De verplichting eindigt per de eerste van de maand volgend op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

 

Voor vragen over contributie en betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester (zie bestuur).